අද සිට පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු නිසි ලෙස ආරම්භ වෙයි

school bags in sri lanka

කොවිඩ් 19 වසංගතයෙන් පසුව පාසල්වල පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු නිසි ලෙස 08වන දින ආරම්භ විමත් සමග හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල්වලද අධ්‍යාපන කටයුතු නිසි ලෙස ආරම්භ කිරිමට පියවර ගෙන ඇත.

කොවිඩ් 19 වසංගතයෙන් පසුව මෙයට පෙර සිසුන් සදහා පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු කඩින් කඩ ආරම්භ වුවද එම අධ්‍යාපන කටයුතු 08වන දින සිට සුපුරුදු ලෙස ආරම්භ කිරිමට රජය මගින් පියවර ගෙන ඇත‍.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් හැටන් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පි. ශ්‍රිධරන් මහතා පවසන ලද්දේ හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ අධ්‍යාපන කටයුතු සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිලිපදිමින් 08වන දින සිට සුපුරුදු කර ගෙන යාමට සියලු පියවර ගෙන ඇති බවත්ය.

හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ නගර වතු ග්‍රාමිය ප්‍රදේශවල සියලුම පාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු නිසි ලෙස සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත සිදු කරන බවත් මෙම කලාපයේ සියලුම පාසල්වල සිසුන්ගේ පැමිනිම යහපත් මට්ටමක පවතින බවද ඒ මහතා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts