අධික වර්ෂාව නිසා කදුකර ජනතාව දුෂ්කරතාවයන්ට

මධ්‍යම කදුකරයේ හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන්ට දැනට දින ගනනාවක් පුරා ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව දැඩි සීතල හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ සමහර පිරිස් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්ව ප්‍රදේශයේ පිරිසක් පවසනුයේ දැනට දින ගනනාවක් පුරාවට පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් තමන්ට නිසි ලෙස දෛනික රැකියාවන් හෝ කර ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත්ය.

තමන් එදිනේදා කුලි රැකියාවක් හෝ කර ගෙන සවසට නිවසට අවශ්‍ය සහාල් ටික හෝ රැගෙන යන බවත් එහෙත් පවතින වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් තමන්ට නිසි ලෙස එම කුලි රැකියාව හෝ කර ගැනිමට නොහැකි විමෙන් තමන් තම පවුලේ අය සමග අසරණ තත්වයන්ට පත්ව ඇති බවද ඔවුන් පවසති.

එමෙන්ම වැසි සමග පවතින දැඩි සීතල තත්වයන් හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ වයස් ගත පිරිස් මෙන්ම කුඩා දරුවන්ද දැඩි අසීරුතාවයන්ට පත්ව ඇති බවද එම පවුල්වල පිරිස් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Please follow and like us:

Related posts