අපිරිසිදු හෝටල් සදහා නිතිමය පියවර

හැටන් දික්ඔය නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන හෝටල් පරික්ෂාකිරිම 17වන දින සිදු කරන ලදි.

හැටන් දික්ඔය නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ සමහර  හෝටල් අපිරිසිදු තත්වයේ පවතින බවට මාධ්‍ය මගින් අනාවරණය විමත් සමග මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂවරුන් 30 දෙනකුගෙන් පමන සමන්විත කාණ්ඩායමක්  මෙම හෝටල් පරික්ෂාවට ලක් කරන ලදි.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක ආර්. ආර්. එස්. මැදවල මහතා පවසන ලද්දේ හැටන් දික්ඔය නගර සභාපති එස්. බාලචන්ද්‍රන් මහතාගේ උපදෙස් මත හැටන් දික්ඔය නගරවල හෝටල් පරික්ෂාවයන්ට ලක් කිරිමට මෙසේ පියවර ගත් බවත්ය.

සමහර හෝටල් අපිරිසිදු තත්වයෙන් පවත්වාගෙන යන බවට ලද තොරතුරු මත මෙම හෝටල් මෙසේ පරික්ෂාවන්ට ලක් කරන බවත් අපිරිසිදු තත්වයේ පවත්වා ගෙන යන හෝටල් සදහා නිතිමය පියවර ගැනිමට කටයුතු කරන බවද ඔහු පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment