අම්පාරේ අනුජ් ඇමෙරිකානු හමුදාවට

අම්පාරේ උපත ලබා අමෙරිකානු හමුදාවට එක්වූ තරුණයෙකු පිළිබඳව මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍යයේ දැඩි කතාබහට ලක් වේ.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට බැඳීමට අවශ්‍ය ශරීර යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය අසමත්වීම හේතුවෙන් හමුදාවට එක්වීම සිහිනයක් කරගත් අනුජ්ට අමෙරිකානු හමුදාවට බැඳීමට අවස්ථාව හිමි විය. .

ඒ අනුව ටෙක්සාස් ගිය අනුජ් දැන් අමෙරිකානු හමුදාවේ අපාචි ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් යානයේ කාර්මික නිලධාරියෙක්.

Related posts