අරන්තලා භික්ෂු ඝාතනය ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්

1987 ජුනි 02 වනදා සිදුකළ අරන්තලාව භික්ෂු ඝාතනයට වගකිව යුතු දැනට ජීවත්ව සිටින පුද්ගලයින්ට එරෙහිව වහාම නීතිමය පියවර ගන්නැයි ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට  මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබේ.

මෙසේ මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කලේ , එම ප්‍රහාරයෙන් බරපතළ තුවාල ලැබූ ජූජ්‍ය ආඳාඋල්පත බුද්ධසාර හිමියන් විසිනි.

ප්‍රහාරයෙන් බරපතළ තුවාල ලැබු තමන්ට මිලියන 20 ක වන්දියක් ගෙවීමට නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටියි.

Related posts