ආණ්ඩුවකට හෝ දේශපාලනඥයකුට ජනමාධ්‍යවල හඬ වහන්න බැහැ

sajith

ජනමාධ්‍ය සඳහා ස්වයංවරණ ඇති කර ගත යුත්තේ ජනමාධ්‍ය විසින් බවත්, ආණ්ඩුවකට හෝ දේශපාලනඥයකුට හෝ ජනමාධ්‍යවල හඬ වැසීමට කටයුතු කළ නොහැකි බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.

කවුරුන් බලයේ සිටිය ද ජනමාධ්‍යයේ නිදහස නොමැති නම් ඒකාධිපතීත්වයක් සමාජයේ නිර්මාණය වන බව ද විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කළේ ය.

කැළෑ කපන බහිරවයන් බිහි වී රටේ විශාල වන සංහාරයක් සිදු වන බව සැඟවීමට අපහසු කාරණයක් බවට පත්ව ඇති බවත් හෙතෙම වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ සූරියවැව ප්‍රදේශයේ දී පැවති 59 වැනි විපක්ෂ නායක ජංගම සේවාව අමතමනි.

Related posts