ඇහැළියගොඩ ගොවි බිම්වලට මොනරුන්ගෙන් දැඩි හානි

ඇතැම් ගම්බද ලඳු කැලැවල මෑතක සිට බහුල වශයෙන් බෝ වෙමින් සිටින මොනර පැටවුන් ද සමග එළවළු කොරටු-ගෙවතු මෙන්ම කුඹුරු යනාදිය ද දිවා කාලයේදී ආක්‍රමණය කරමින් පණුවන් සහ වෙනත් කෘමීන් සොයා ආහාරයට ගැනීමට උන්ගේ තියුණු නිය වලින් එළවළු පාත්ති යනාදිය පහුරුගෑ මෙන් බටු, බණ්ඩක්කා, මිරිස් සහ මෑ ආදී භෝග වර්ග මුළුමනින් ම විනාශවී යන්නේයැයි ගොවීහු පවසති.

මීට අමතරව දඬු ලේනුන් සහ දිගු හොටැති කෑඳැත්තන්ගෙන් ‘දූරියන්‘ පලදාව රැක ගැනීම අසීරු කටයුත්තක් විණැයිද ගම්වාසීහු පවසති.

Related posts