ඉඩම් ගැටලු වලදි අනිසි බලය පාවිච්චි කලොත් රාජ්‍ය නිලධාරින්ට වැඩ වරදියි

“ඉඩම් ගැටළු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා තම බලය අනිසි ලෙස පාවිච්චි කරන  රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නවා” යැයි ආරක්ෂක ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා පවසයි.

අතීත නීති විරෝධී ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ අවස්ථා පිලිබඳ සඳහන් කරමින් අනාගතයේ දී රට තුළ ඉඩම් කොල්ලය සඳහා ඉඩක් නොමැති අතර, එවැනි නීති විරෝධී ක්‍රියාවන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇති බවද ඔහු පවසයි.

පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් ඇති ඉඩම් ද  නීති විරෝධී ක්‍රියාවන්ට යොදාගන්නා බැවින් එම  ස්ථාන පිළිබඳව සුපරීක්ෂාකාරී වන ලෙස ඔහු දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

අපේ ප්‍රතිරූපයට හානිකර අපව අපකීර්තියට පත් කිරීම සඳහා අපට එරෙහිව කරන ලද අසත්‍ය ප්‍රචාරයන් නොසලකා රටේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා අපගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන බව වැඩිදුරටත් මේජර් ජෙනරාල්(විශ්‍රාමික)  කමල් ගුණරත්න මහතා අවධාරණය කර සිටියි.

ශානිකා

Related posts

Leave a Comment