ඉන්දියාවේ කොවිඩ්19 ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 10 ඉක්මවයි

covid infections today

ඉන්දියාවේ මුලූ කොවිඩ්19 ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව මේ වනවිට ලක්ෂ 10 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.

ඉන්දියාවෙන් මේ දක්වා එක් දිනයකදී සටහන්වූ වැඩිම කොවිඩ්19 ආසාධිතයන් ගණන ඊයේ දිනයේදී වාර්තා වූ අතර එම සංඛ්‍යාව 32 695 ක්.

ඒ අනුව දැනට ඉන්දියාවේ සමස්ත කොරෝනා රෝගීන් ගණන දසලක්ෂ 5 637 ක් වනවා.

Related posts