ඉහල කොත්මලේ වාන් දොරටු ස්වයංක්‍රියව විවෘත වෙයි

මධ්‍යම කදුකරයට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග ඉහල කොත්මලේ ජලාශයේ එක් වාන් දොරටුවක් 19වන දින ස්වයංක්‍රියව විවෘත විඇත.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු එම ජලාශ භාර නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ ඉහල කොත්මලේ ජලාශයට ජලය සැපයෙන ජල පෝශිත කලාපයන්ට පවතින වැසි හේතුවෙන් මෙම ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට පැමින ඇති බවත්ය.

ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට පැමිනෙන විට මෙම ජලාශයේ වාන් දොරටු ස්වයංක්‍රියව විවෘත වන බවත් එම තත්වයන් මත 19වන දින උදැසන එක් වාන් දොරටුවක් විවෘතව ඇති බවත් ඉදිරියේදිද වැසි පැවතියහෝත් අනික් වාන් දොරටුද ස්වයංක්‍රියව විවෘත වන බවත්ය.

ඉහල කොත්මලේ ජලාශයේ වාන් දොරටුවක් විවෘත විමත් සමග ශා/ කේලායාර් දිය ඇල්ලද ශක්‍රිය තත්වයන්ට පත්ව ඇත.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment