ඉහල දුඹුරුගිරිය මාර්ග කොටස නවිකරනය කිරීම අරඹයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයක් මත ආරම්භ කර ඇති ග්‍රාමිය මාර්ග ක්‍රිලෝ මිටර් ලක්ෂයේ සංවර්ධන වැඩ සටහන යටතේ හැටන් ඉහල දුඹුරුගිරිය මාර්ග කොටස නවිකරනය කිරිම 24වන දින ආරම්භ කරන ලදි.

මෙම මාර්ග කොටස දිගු කාලයක් පුරාවට අබලන් තත්වයේ පැවතිමත් සමග එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව සිටින ලදි.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව දුඹුරුගිරිය සුභ සාධක සංගමය මත මගින් කරන ලද  ඉල්ලිමක් මත අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් මෙම මාර්ග කොටස මෙසේ නවිකරනය කිරිමට පියවර ගෙන ඇත.

එම තත්වයන් මත අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංවර්ධන නිලධාරි ඇතුළු පිරිසකගේ සහාභාගිත්වයෙන් මෙම මාර්ගය නවිකරන කටයුතු ආරම්භ කිරිම සිදු කරන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts