එජාප නාගරික මන්ත්‍රී පොහොට්ටුවට

unp

හම්බන්තොට මහ නගර සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නාගරික මන්ත්‍රී වරයෙකු වූ කේ.එම්. සම්සුධීන් මහතා ඊයේ  (10) දින පැවති නගර සභා මාසික රැස්වීමේදී පොදුජන පෙරමුණට එක්වීය.

පසුගිය මහමැතිවරණ සමයේදී කේ.එම්. සම්සුධීන් මහතා පොදුජන පෙරමුණ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් දේශපාලන කටයුතු වලද  යෙදුනි.

හම්බන්තොට නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රී යූ.කේ.ඒ. දිසානායක මහතා සහ නාගරික මන්ත්‍රී අජිත් ප්‍රසන්න මහතා පැවසුවේ සම්සුධීන් මහතා ඇත්ත තේරුම් ගෙන පොදුජන පෙරමණ ට එක්වීම පිළිබදව සතුටු වන බවයි.

හම්බන්තොට මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති එරාජ් රවීන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා සභා වාරයට පැමිණ පසු ගිය සභා  වාර්තාව සභා  සම්මත කිරීමෙන් අනතුරුව සභාවෙන් පිව ගිය අතර රැස්වීම මෙහෙයවනු ලැබූවේ නගර සභාවේ උප නගරාධිපති ගාමිණී ශ්‍රී ආනන්ද මහතා විසින්ය.

චන්ද්‍රසේන ගමගේ

Related posts