එළවලු ගණන් උස්සයි

හැටන් ප්‍රදේශයේ එළවලු මිල නැවත දැඩි ලෙස ඉහල යාමත් සමග මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසනුයේ මේ වන විට එළවලු මිල දැඩි ලෙස ඉහල ගොස් ඇති බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දක්වන එළවලු වෙළදුන් පවසනුයේ අධික වැසි හේතුවෙන් සමහර ප්‍රදේශවල එළවලු වගාවන් විනාශ විමත් සමග ප්‍රමාණවත් ලෙස එළවලු තොග නොලැබිමෙන් එළවලු තොග මිල ඉහල යාමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවි ඇති බවත්ය.

මෙම තත්වයන් මත එළවලු අලෙවිය පහල බැස ඇති බවද එම වෙළදුන් වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts