එ.ජා.ප යෙන් මෙවර මැතිවරණයට නව අපේක්ෂකයින් බහුතරයක්

නව අපේක්ෂකයින් බහුතරයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම ගැන මා ආඩම්බර වෙනවා.

රටෙහි ක්‍රියාත්මක වන දේශපාලන පද්ධතිය පිළිබඳ තරුණ තරුණියන්ගේ විශ්වාසය මේ වනවිට නැතිවී ඇති බවත්, ඔවුන් නියෝජනය කිරීම සඳහා නව මුහුණු සහිත නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් ඔවුන් ඉල්ලා සිටින බවත් අප තේරුම් ගත්තෙමු.

අප පක්ෂයට දැන් පළපුරුදු සහ නැවුම් තරුණ අපේක්ෂකයින්ගේ මනා සංයෝජනයක් ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් වෘත්තිකයින්ය.

එබැවින් අප හා එක් වී මෙම දේශපාලන පුනර්ජීවනයේ කොටසක් වන ලෙස මම අප රටේ තරුණ තරුණියන්ට අරාධනා කර සිටිනවා.

Related posts

Leave a Comment