කදුකරයට දැඩි මීදුම්ක් – ගමනා ගමනයට බාධා

මධ්‍යම කදුකරයේ හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්වයන් මත මෙම ප්‍රදේශයන් තුල විටින් විට පවතින දැඩි මීදුම් තත්වයන් හේතුවෙන් විවිධ රථ වාහන අනතුරු ඇතිවිමේ අවදානමක් හටගෙන ඇත.

විටින් විට පවතින දැඩි මීදුම් තත්වයන් හේතුවෙන් හැටන් කොළඹ මාර්ගයේ වටවල, කැරලයිනා, දියගල, කඩවල, ගිනිගත්හේන, යන ප්‍රදේශවලත් හැටන් නුවරඑළිය මාර්ගයේ කුඩාගම, කොටගල, දිබුල පතන, රදැල්ල කෙටි මාර්ගය යන ප්‍රදේශවල සමහර අවස්ථාවලදි මාර්ගය නොපෙනි යන තත්වයන්ට පත්වන බැවින් එම මාර්ගවල විවිධ රථ වාහන අනතුරු ඇතිවිමේ අවදානමක් පවතින බව හැටන් පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

එම තත්වයන් මත මෙම මාර්ගවල රථ වාහන ධාවනය කරවිමේදි ඉදිරි පස ලාම්පු දල්වාගෙන ඉතාමත් කල්පනාකාරිව රථ වාහන ධාවනය කරවිමට සියලුම රියදුරන් පියවර ගත යුතු බවද එම නිලධාරියා වැඩි  දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts