කදුකරයේ දිය ඇලි සක්‍රීය වෙයි

මධ්‍යම කදුකරයේ උඩරට කදුකර ප්‍රදේශයන්ට දින කිපයක් පුරා ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග ප්‍රදේශයේ දිය ඇලිද සක්‍රීය තත්වයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම දිය ඇලිවල ජලය වැඩි විමත් සමග එම දිය ඇලි සුන්දර දසුන් මවමින් කඩා හැලෙන තත්වයන්ට පත්ව ඇත.

එම දින ඇලි මෙසේ ශක්‍රිය තත්වයන්ට පත් විමත් සමග එම ප්‍රදේශයන් තුල පරිසරට අපුරු චමත්කාරයක් එක් කර ඇති බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment