කරාතේ දෝ මැක් ප්‍රධාන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී කලුපටි ප්‍රධානයක්

ජාත්‍යන්තර කරාතේ දෝ මැක් සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා ශාකාව විසින් මෙහෙය වූ කරාතේ දෝ සන්දර්ශනයක් හා කලුපටි ප්‍රධානයක් ඉකුත්දා හිගුරක්ගොඩ සතොස හන්දියේ කරාතේ දෝ මැක් ප්‍රධාන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත් විණ.

මෙම කරාතේ දෝ මැක් ප්‍රදර්ශනාත්මක සටන් සන්දර්ශනය හා කලු පටි ප්‍රධානය ජපානයේ කරාතේ දෝ මැක් සංවිධානයේ ප්‍රධානින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කළ ද කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් එම අවස්ථාව ගිලිහී ගිය බව සංවිධායකයෝ පවසති.

මෙහි දී වසර 14ක් තිස්සේ සිය සටන් කලාව ප්‍රගුණ කරමින් කලුපටි දෙවන ශ්‍රේණිය කලු පැටි පැළදවීම හා වසර 10ක් සිය සටන් කලාව ප්‍රගුණ කළ ශිෂ්‍යයෙකුට කලු පටි පළමුවන ශ්‍රේණිය පැළද වීම ද විශේෂිතය.

මෙහි දී කළුපටි දෙවන ශ්‍රේණිය ගිෂාන් දේශංග ද පළමු ශ්‍රේණිය නිපුන මධුෂංක විසින් ද හිමි කරගනු ලැබීය.මෙම සන්දර්ශනයේ දී හා පාඨමාලාව සාර්ථක නිම කළ සටන් කරුවන් ‍රැසක් ම කුසලතා සම්මාන හා සහතික හිමිකරගනු ලැබූහ.පින්තූරවල දැක්වෙන්නේ එහි අවස්ථා කිහිපයකි.

කරාතේ දෝ මැක් සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධානි ශිහාන් එම්.ඒ.සෝමරත්න මහතා අතින් ජය සංකේත,  පදක්කම් පිරිනැමීම හා කලු පටි ඇළදවීම සිදු කෙරිණ.

ඊසා මුදියන්සේ – පොලොන්නරුව

Related posts