කහා කුඩු හා කැබලි මිල තව දුරටත් ඉහල යාමත් ප්‍රමිතිය පහල යාමත් සමග ජනතාව අපහසුතාවයන්ට

හැටන් ප්‍රදේශයේ කහා කුඩු හා කහා කැබලි මිල තව දුරටත් ඉහල යාමත් එම කහා කුඩුවල ප්‍රමිතිය පහල යාමත් සමග මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විවිධ අපහසුතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසනුයේ මේ වන විට කහා කුඩු ක්‍රිලෝවක මිල රුපියල් 3200/=ත් 3500/=ත් අතර මිලකටද කහා කැබලි ක්‍රිලොවක් රුපියල් 4500/=ත් 4800/= දක්වාත් ඉහල ගොස් ඇති බවත්ය.

පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදි පමන රජය විසින් කහා කුඩු ක්‍රිලෝවක් සදහා රුපියල් 750/=ක මිලක් නියම කලද එම මිලට කහා කුඩු වෙලද පලේ ලබා ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවද ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.එමෙන්ම මෙහි සමහර වෙලද සැල්වල අලෙවි කරනු ලබන කහා කුඩුවල වර්ණය අඩුවෙන් පවතින බවත් එම තත්වයන් මත මෙම කහා කුඩුවලට පිටි හෝ වෙනත් යමක් කලවම් කරන්නේද යන්න පිලිබදව සැකයක් පවතින බවත් ප්‍රදේශයේ ජනතාව වැඩි දුරටත් පවසති.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ වෙලද සැල් හිමියන් පවසනුයේ කහා තොග මිල ඉහල යාමත් සමග මෙම තත්වයන් පවතින බවත් කහා කුඩුවල වර්ණය පිලිබදවද යම් චෝදනා පවතින බවත්ය.

තමන්ද කහා කුඩු තොග වශයෙන් ඉහල මිලකට ලබා ගන්නා බවත් තමන් කහා කුඩු තොග ලබා ගන්නා තොග වෙලදුන්ටද මෙම කහා කුඩුවල වර්ණය හා ප්‍රමිතිය පිලිබදව දැනුවත් කිරිමට පියවර ගන්නා බවද ඔවුන් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts