කහ කුඩු හිගය තව දුරටත් උග්‍ර වෙයි

හැටන් ප්‍රදේශය තුල පවතින කහ කුඩු හිගය තව දුරටත් උග්‍ර තත්වයේ පවතින අතර මෙම තත්වයන් මත කහ කුඩු ක්‍රිලෝව රුපියල් 3000/=ත් 3500/=ත් දක්වා ඉහල ගොස් ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසනුයේ මෙසේ කහා කුඩු මිල දැඩි ලෙස යාම හා කහ කුඩු හිග විමෙන් තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දක්වන නගරයේ වෙලදුන් කිප දෙනකුම පවසන ලද්දේ කහා තොග නිසි ලෙස වෙලද පලට නොලැබිමත් සමග කහ කුඩු හිගයක් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත කහ කුඩු මිල මෙසේ ඉහල ගොස් ඇති බවත්ය.

මෙම තත්වයන් මත තමන්ද විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts