ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ පඩි කප්පාදු කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ ගෙවීම් අඩු කිරීමට ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කරයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතාගෙන් කළ විමසුමකදී පැවසුවේ ඉදිරියේදී ‘දක්ෂතා මත පදනම්ව’ ගෙවීම් සිදු වන ආකාරයට කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් සංශෝධනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පියවර ගන්නා බවයි.

දේශීය ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කණ්ඩායම් ගණන අඩු කිරීමේ නියෝග ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අද හෙටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වෙත දීමට නියමිත බව ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව නව දේශීය තරගාවලි සැල­ැස්මක් පිළිබඳ ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කර සුදුසු පියවර ගන්නා බවත් ක්‍රිකට් සභාපතිවරයා පැවසීය.

Related posts