ක්‍රිෂ්ලට් ෆාම් මාර්ගයේ ගමන අනතුරකට අතවැනීමක්

හැටන් ක්‍රිෂ්ලට් ෆාම් මාර්ගයේ තැන තැන දැඩි ලෙස අබලන් තත්වයේ පැවතිමත් සමග එම ප්‍රදේශවල ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම මාර්ගයේ තැන තැන විශාල ප්‍රමාණයේ වලවල්ද හැරි ඇති අතර මෙම තත්වයන් මත එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය කරවිමද දැඩි ලෙස අසීරු තත්වයන්ට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසනුයේ මෙම මාර්ගය තුල පවතින දැඩි අබලන්තාවයන් හේතුවෙන් තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මෙම මාර්ගයේ තැන තැන පවතින විශාල ප්‍රමාණයේ වලවල් හේතුවෛන් මෙම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය කරවිමද දැඩි ගැටලුවක්වී ඇති බවත් මෙම තත්වයන් මත තම ප්‍රදේශයේ යම් අයකු හදිසියේ රෝගාතුර වුවහෝත් එම රෝගියා කඩිනමින් රෝහල් කරා ගෙන යාමටද නොහැකි තත්වයක් පවතින බවද ඔවුන් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අවදානය යොමු කර මෙම මාර්ගය නවිකරනය කර දිමට පියවර ගන්නා ලෙසද ඔවුන් අදාල බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment