ක්‍රිෂ්ලට් ෆාම් විදුහලේදි සිසුන්ගේ දැනුම වර්ධනයට ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණයක්

නුවරඑළිය අධ්‍යාපන කලාපයේ ක්‍රිෂ්ලට් ෆාම් හා අන්තෝනිමලේ විදුහල්වලින් මෙවර පැවැත්වෙන ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙනි සිටින සිසුන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරිමේ අරමුණ මත පවත්වන ලද ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණයක් 01වන දින ක්‍රිෂ්ලට් ෆාම් විදුහලේදි පවත්වන ලදි.

එම විදුහල් දෙකේ සිසු සිසුවියන් 50 දෙනකු පමන මෙම සම්මන්ත්‍රණය සදහා එක්වු අතර සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට අනුකුලව මෙම ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණය පැවැත්විමට ක්‍රිෂ්ලට් පදනම මගින් පියවර ගෙන තිබුනි.

මෙම සම්මන්ත්‍රණය ගැන අදහස් දැක්වු ක්‍රිෂ්ලට් ෆාම් විදුහලේ විදුහල්පති වේලු අමිර්තලිංගම් මහතා පවසන ලද්දේ වතුකරයේ අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරිමට මෙවැනි සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්විම තුලින් මෙම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට විශාල රුකුලක් ලැබෙන බවත්ය.

එමෙන්ම වතු කරයේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වර්ධනය කර එම දරුවන් මේ රටේ විවිධ රැකියාවන් සදහා යොමු කිරිමට කැපවිම් කරන ක්‍රිෂ්ලට් පදනම අගය කල යුතු බවද ඔහු පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts