කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්

weather today at my location

තද සුළං හා රලු මුහුදු ප්‍රදේශ පිළිබඳව අවවාදාත්මක නිවේදනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

පුත්තලම සිට කොළඹ, ගාල්ල, මාතර හා හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින්විට පැයට කිලෝමීටර් 60 ක් දක්වා වැඩි විය හැකි බවයි.

මුහුදු ප්‍රදේශවල ධීවර හා නාවික කටයුතුවල යෙදීමේ දී සැළිකිලිමත් වන ලෙසද එම දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

Related posts