කාලගුණයෙන් රතු නිවේදන

weather today at my location

දිවයිනේ පළාත් කිහිපයක සුළං වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60 දක්වා ඉහළ යා හැකි බවට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුව රතු නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ, බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණ, මධ්‍යම උතුරු, උතුරු මැද හා වයඹ පළාත්වල සුළං වේගය එලෙස ඉහළ යා හැකි බවයි.

ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ හා මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලද සුළං වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60 දක්වා ඉහළ යා හැකි බව කාලගුණ නිවේදනයේ සඳහන් ය.

Related posts