කාසල්රි හා මාඋස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම් තවදුරටත් ඉහලට

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයන්ට ඇද හැලෙන වර්ෂාවත් සමග කාසල්රි හා මාඋස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම් ඉහල යමින් පවති.

කාසල්රි හා මාඋස්සාකැලේ ජලාශවලට ජලය සැපයෙන ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට මෙම දිනවල පවතින වැසි හේතුවෙන් එම ජලාශවල ජල මට්ටම් සිග්‍රයෙන් ඉහල යමින් පවතින බව එම ජලාශ බාර නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මෙම වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් 12වන දින වන විට මාඋස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 10යි අගල් 06ක් පහලින්ද කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටම අඩි 07යි අගල් 09 පහලින් පවතින බවද එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

මෙම ජලාශවල ජලය ලබා ගෙන මේ වන විට උපරිමයෙන් ජල විදුලිය නිපද විමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment