කුසල් මෙන්ඩිස් සිදුවීමෙන් සමාජජාලා උණුසුම්!

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ නිත්‍ය ක්‍රීඩක කුසල් මෙන්ඩිස් විසින් පැදවූ රථය රිය අනතුරකට ලක්වී පුද්ගලයෙකු මිය යාමේ සිදුවීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටම කලු පැල්ලමක් එක්කළ සිදුවීමක් වූවා.

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේත්, ජාතික කණ්ඩායමේත් ප්‍රතිරූපයට හානිකරනා, ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ක්‍රීඩකයන්ට පනවා තිබෙනා සදාචාරාත්මක නීතින් උල්ලංඝණය කිරීමක්ද වනවා.

මේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සමාජජාලා මාධ්‍ය උණුසුම් වී තිබේ. කලක පටන් මෙරට සමාජජාලා මාධ්‍යයන්ගේ ඇතිවී තිබෙන “නීතියේ සමානතාවය” පිළිබඳ කථිකාව එමගින් නැවත මතුවී තිබුණා.

එහිදී බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්න කර තිබුනේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රභූවරුන්ට, දේශපාලකයන්ට සහ ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්ට ක්‍රියාත්මක වෙනම නීතියක් දැයි යන්නය.

තවද මේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් විනය පරීක්ෂණයක් නොපැවැත්වීමද සමාජජාලා ක්‍රියාකාරිකයන්ගේ විවේචනයට ලක්ව තිබුනා

 

Related posts

Leave a Comment