කෙහෙල්වරාවින් සියයට සියයක ප්‍රථිපල

හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ 2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්ව හා සමන්‍ය පෙළ විභාගවලින් සියයට සියයක උසස්ම ප්‍රථිපල පෙන්වමින් මෙම කලාපයේ හොදම විදුහල ලෙස අති දුෂ්කර විදුහලක් වන  කෙහෙල්වරාව විදුහල විසින් එම සම්මාන හිමි කර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව 2019 වර්ෂයේ පැවති ශිෂ්‍යත්ව විභාගය හා අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සමන්‍ය පෙළ විභාගය සදහා සියයට සියයක ප්‍රථිපල පෙන්වමින් හැටන් කලාපයේ හොදම විදුහලට ලැබෙන සම්මානය හැටන් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පි. ශ්‍රිධරන් මහතා විසින් එම විදුහලේ විදුහල්පතිනි ඩි. එස්. වයි. චාමලී දිල්රුක්ෂි මහත්මිය වෙත ප්‍රධානය කරන ලදි.

හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ අති දුෂ්කර විදුහලක් වන මෙම කෙහෙල්වරාව විදුහල වසා දැමිමටද එක් අවදියක සැලසුම් කර තිබු අතර පසුව හැටන් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පි. ශ්‍රිධරන් මහතා ඇතුළු නිලධාරින් පිරිසක් විසින් එම සැලසුම අත් හිටුවමින් මෙම විදුහල කෙරෙහි දැඩි අවදානය යොමු කිරිමට පියවර ගන්නා ලදි.

මෙසේ හොදම විදුහල ලෙස සම්මාන හිමිකරගත් කෙහෙල්වරාව විදුහලේ විදුහල්පතිනිය වන ඩි. එස්. වයි. චාමලී දිල්රුක්ෂි මහත්මිය පවසන ලද්දේ හැටන් කලාපයේ අති දුෂ්කර විදුහලක් වන මෙම විදුහලින් මෙසේ සාර්ථක ප්‍රථිපල පෙන්විමට හැකිවිම පිලිබදව ආඩම්බර වන බවත්ය.

මෙම ප්‍රථිපල පෙන්විම සදහා තම සමස්ථ ගුරු මණ්ඩලය දැඩි කැපවිමක් කල බවත් මෙයින්ද තම ප්‍රථම පත්විම ලැබ මෙම විදුහලට පැමිනි ගුරු මහත්මින් දෙපලද මෙම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට විශාල රුකුලක් දැක්වු බවද පවසන ලදි.

මෙම විදුහල අති දුෂ්කර වුවත් මෙහි අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවන්ගේ නැනස පැහැදිම සදහා හැටන් අධ්‍යාපන කලාප අධ්‍යක්ෂක පි. ශ්‍රිධරන් මහතා ඇතුළු සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය දක්වන සහාය අති විශාල බවද එම මහත්මිය පවසන ලදි.

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ අති දුෂ්කර ගම්මානයක් වුවත් මෙම කෙහෙල්වරාව ගම්මානයේ දරුවන් අධ්‍යාපන සදහා දැඩි කැමැත්තක් දක්වන බවත් මෙම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලදි එම දරුවන්ගේ දෙමාපියන්ද විශාල සහයක් ලබා දෙන බවත් මේ සියල්ලේ ප්‍රථිලය ලෙස හැටන් කලාපයේ 2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්ව හා අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සමන්‍ය පෙළ විභාගයේ හොදම ප්‍රථිපල ගෙන ඒමට හැකිවු බවද දිල්රුක්ෂි මහත්මිය වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා  – හැටන්

Related posts