කොටස් වෙළඳපොල සභාපති ධුරය දුමිත් ප්‍රනාන්දුට

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සභාපතිවරයා ලෙස දුමිත් ප්‍රනාන්දු ඒකමතිකව පත්ව ඇත.

කොළඹ කොටස් වෙළඳපලේ සභාපති ධුරය ඔහුට හිමිවන්නේ, ජුලි මස 01 වන දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදිය.

දුමිත් ප්‍රනාන්දු මිඩ්ල්බරී කොලේජියෙන් (Middlebury College) භෞතික සහ ආර්ථික විද්‍යාව සම්බන්ධ උපාධියෙන්ද හාවඩ් බිස්නස් ස්කුල් (Harvard Business School) විශ්ව විද්‍යාලයෙහි MBA උපාධියෙන්ද පිදුම් ලබා ඇත.

Related posts