කොවිඩ් රැල්ලකට බියෙන් චීනය නගරයක් වසා දමයි

චීනයේ තවත් නගරයක් වසා දැමීමට එරට බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

කොවිඩ් දෙවන රැල්ලකට ඇති බිය මධ්‍යයේ චීනය මිලියන 3.5 ක ජනගහනයක් වෙසෙන සින්ජියැන්ග් කලාපයේ උරුම්කි නගරය මෙලසෙ මුද්‍රා තබා තිබේ.

මීට පෙර බීජිං නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ඇති වූ කොවිඩ් පොකුර ද චීනය පාලනය කළේ නගරය වසා දමමිනි.

Related posts

Leave a Comment