කොළඹ පාසැලක සිසුවෙකුගේ මවට කොරෝනා

කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ පාසලක සිසුන් ඇතුළු ඔහුගේ පවුලේ සියලුම සාමාජිකයන් නිරෝධනයට ලක්ව තිබේ.

ඔවුන්ගේ පවුලේ සියලු දෙනාටම මේ වන විට කොරෝනා පරීක්ෂණ සිදුකර ඇති අතර ප‍්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන බව විදුහල විසින් නිවේදනය කරයි.

Related posts

Leave a Comment