කොළඹ ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට අද(27) ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

කොළඹ ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 18 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ප‍්‍රකාශ කළා.

අද (27) රාත‍්‍රී 10 සිට  හෙට (28) පස්වරු 4 දක්වා. කොළඹ 13,14 සහ 15 ප‍්‍රදේශ ඊට ඇතුලත්. කොළඹ 01,11 සහ 12 ප‍්‍රදේශවලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයීමටයි නියමිත.

 

Related posts