ගල් පර්වතයක් ගැලවී කොළඹ පාර වැසී යයි

හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගිනිගත්හේන රම්පාදෙණිය ප්‍රදේශයේ මාර්ගයට විශාල ගල් පර්වත කඩා වැටිමෙන් එම මාර්ගය මේ වන විට මුලුමනින්ම අවහිර වි ඇත.

24වන දින උදැසන 7.00ට පමන මෙම ගල් මෙසේ මාර්ගයට කඩා වැටිමත් සමග මාර්ගය මුලුමණින්ම අවහිර විඇති බවත් එම තත්වයන් මත මෙම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය කරවිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත් ගිනිගත්හේන පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මෙසේ මාර්ගයට කඩා වැටි ඇති ගල් පර්වත ඉවත් කිරිම සදහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරින් දැනුවත් කිරිමට පියවර ගත් බවද එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment