ගිනිගත්හේන ප්‍රදේශයේ ගස් කඩා වැටිම් හා පස් කදු කඩා වැටිමෙන් රථ වාහන ධාවනයට බාධා

හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගිනිගත්හේන ප්‍රදේශයේ ගස් කඩා වැටිමෙන් අවහිරව තිබු බාධක ඉවත් කරමින් එම මාර්ගය ගමනා ගමනය ඉඩ ලාබා දිමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාය මගින් පියවර ගෙන ඇත.

මධ්‍යම කදුකරයට පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගිනිගත්හේන ප්‍රදේශයේ ගස් කඩා වැටිම් හා පස් කදු කඩා වැටිමෙන් 18වන දින සවස් කාලයේ රථ වාහන ධාවනයට බාධා එල්ලවිය.

පසුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරින් හා සේවක පිරිස් එක්ව මෙම මාර්ගයට කඩා වැටි තිබු ගස් හා පස් ඉවත් කර මේ වන විට එම මාර්ගය යතා තත්වයන්ට පත් කර දිමට පියවර ගත් බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts