ගෙවතු විසි හතර ලක්ෂයක් වගා කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක්

ජාතික ගෙවතු වගා වැඩසටහන යටතේ දිවයින පුරා ගෙවතු විසි හතර ලක්ෂයක් වගා කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ආර්ථික පුනර්ජීවන සහ දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බළකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ගෙවතු වගා වැඩසටහනට සම්බන්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන් සමඟ අරලියගහ මන්දිරයේ ඊයේ (22) පැවති සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ ය.

ජාතික, පළාත්, දිස්ත්‍රික්ක, ප්‍රාදේශීය සහ ග්‍රාමීය මට්ටමින් පිහිටවනු ලබන කමිටු පහක් හරහා මෙම ගෙවතු වගා වැඩසටහන අධීක්ෂණය කිරීමට සැළසුම් කර ඇති බව පුනර්ජීවන සහ දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බළකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේ ය.

Related posts