ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වූ නිලධාරීන්ට මස 20 සහ 21 ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව

පාසල් නිවාඩු සමය ක්‍රියාත්මක වන හෙයින් තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ යම් අඩුවක් දැකිය හැකි වුවත් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොහැකි වූ  සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා මෙම මස 20 සහ  21 යන දිනවල තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇතැයි මහනුවර තේරීම් භාර නිලධාරී තිස්ස කරුණාරත්න මහතා පවසයි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මැතිවරණ ලේකම් කාර්යාලය, පොලිසිය ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ සඳහා තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

මහනුවර දිස්ත්‍රිකයේ  පිළිගත් තැපැල් ඡන්ද පනස් හතරදහස් පනස් දෙකක් පවතින බවත් තැපැල් ඡන්ද දාහතර දහසක් පමණ ප්‍රකාශ කර ඇතැයි කී තේරීම් භාර නිලධාරීවරයා පාසල් වල ක්‍රියාත්මක වන සතියක නිවාඩු කාලය හේතුවෙන් ගුරුවර ගුරුවරියන් ඡන්දය  ප්‍රකාශ කිරීමට පැමිණීමේ   අඩුවක් දක්නට ලැබෙන බව කීවේය.

ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතු සියල්ල සෞඛ්‍යය රෙගුලාසි අනුව සිදුවන බවත් අගෝස්තු 05 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත  මහ මැතිවරණයේ කටයුතු ද සෞඛ්‍යය රෙගුලාසි අනුව පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සුදානම් කර ඇතැයි තේරීම්භාර නිලධාරි තිස්ස කරුණාරත්න මහතා කීවේය

නදීක දයා බණ්ඩාර – මහනුවර

 

Related posts