ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 66ක් – ඡන්ද ගණන් කිරීම අදියර තුනකින්

2020 පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද ගණන් කිරීම 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා පෙරවරු 7.00ට සහ 8.00ට ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවල ඡන්ද ගණන් කිරීමේ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 66ක් ක්‍රියාත්මක වේ.

සාමාන්‍ය ඡන්ද ගණන් කිරීමේ ශාලා සඳහා එක් එක් දේශපාලන පක්ෂ සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම්වලින් නියෝජිතයින් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

මැතිවරණ කොමිසම නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයට අනුව ඡන්ද පෙට්ටි රැගෙනයාම, මුද්‍රා තැබීම, ඡන්දය පැවැත්වෙන දිනයේ රාත්‍රී කාලයේ නිරීක්ෂණය කිරීම ආදිය සඳහා ද දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන් අතර ඇති වූ එකඟතාවය මත නියෝජිතයින් පත් කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම පැවසීය.

මෙවර මහමැතිවරණයේ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු අදියර තුනක් යටතේ සිදු කෙරෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙනවා.

ඒ අනුව පළමු අදියරේදී එක් එක් ඡන්ද පෙට්ටියේ ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව ගණනය කෙරෙණු ඇති.

දෙවන අදියරේදී එක් එක් පක්ෂයේ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව ගණනය කෙරෙන අතර තුන්වන අදියරේදී මනාප ගණන් කිරීම සිදු කෙරෙන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පැවසුවේ.

Related posts