ජනජිත්ගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය එළි දකියි

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ශ්‍රිලංකා නිදහස් පක්ෂ අපේක්ෂක නිතිඥ ජනජිත්ද සිල්වා මහතාගේ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය එලි දැක්විම  හැටන් නගර ශාලාවේදි සිදු කරන ලදි.

එහි ප්‍රථම පිටපත හැටන් ශ්‍රි නිග්‍රෝධාරාම විහාරාධිපති මධ්‍යම පලාත් ප්‍රධාන සංඝනායක මහගම විමල නායක හිමියන්ට පිලිගැන්වු අතර එම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය මත තමන් ඉදිරියේදි කටයුතු කරන බවද නිතිඥ ජනජිත්ද සිල්වා මහතා පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment