ජල ගැලුම් නිම්න වනෝද්‍යානයේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසා බලයි

වනජීවී නිලධාරින් හා පිරිසක් අතර ඉකුත් (25) දා හෝ ඊට ආසන්න දිනයක දී ජල ගැලුම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ වේරෝඩයාය ප්‍රදේශයේ දී සිදු වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ලබන 2021 පෙබරවාරි 11 දා  වැඩි දුර කරුණු වාර්තා කරන්නැයි පොලොන්නරුව මහේශ්‍රාත් දේවිකා සී ජයවර්ධන මැතිනිය වනජීවී නිලධාරින්ට ඊයේ (30) දා නියෝග කළා ය.

ඊට අමතරව ඉදිරි විමර්ශන සඳහා එම සිද්ධියට අදාළ සංස්කරණය නොකළ වීඩියෝ දර්ශන හා හඬ පට  මෙරට විද්‍යුත් රූපවාහිනී නාලිකා දෙකක් වන දෙරණ හා හිරු යන නාලිකා වෙතින්  වනජීවී නිලධාරින්ට  ලබා දෙන්නැයි ද මහේශ්‍රාත්වරිය මෙහි දී නියෝග කළා ය.

අපරාධ විධි විධාන සංග්‍රහයේ නීති ප්‍රකාරව වරදක් සිදුවීමට අත්‍යාසන්න අවස්ථාවක් හෝ වරදක් සිදු වී ඇත්ද යන්න හෝ සලකා බලා ඉකුත්(25) හෝ ඊට ආසන්න දිනයක දී    හෝ  ජලගැලුම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ  පොලොන්නරුව, ලංකාපුර, වේරෝඩයාය ප්‍රදේශයේ දී වනජීවී නිලධාරින් හා තවත් පිරිසක් අතර ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා පොලොන්නරුව වනජීවී අඩවි ආරක්ෂක කාර්යාලය  අධිකරණයට  කරුණු වාර්තා කළේ ය.

එම කාර්යාලයේ ස්ථාන භාර නිලධාරි වන සත්ත්ව අඩවි ආරක්ෂක පී වී එස්.ශාන්ත මහතා විසින් අධිකරණයට මෙම කරුණු ගොණු කළේ ය.

පොලොන්නරුව වන ජීවී අඩවි ආරක්ෂක කාර්යාලය පැවසුවේ අංක ඒආර්/2022/20 බී වාර්තාව මගින් පොලොන්නරුව මහේශ්‍රාත් දේවිකා සී. ජයවර්ධන මැතිනිය වෙත මනම්පිටිය සංචාරක මහේශ්‍රාත් අධිකරණයේ දී ඊයේ (30) මෙම කරුණු ගොණු කළ බවයි.

එමගින් ඉකුත් (25) දා හෝ ආසන්න දිනයක දී හෝ ජලගැලුම් නිම්න ජාතික වනෝද්‍යානයේ වේරෝඩයාය ප්‍රදේශයේ දී ප්‍රදේශවසින්  පිරිසක්  වනජීවී කලාප තුළට නීතිවිරෝධීව ගවයන් ඇතුළු කිරීමට හා අධිකරණ නියෝග මත යලි වනජීවීයට පැවරූ ඉඩම් වගා කිරීමට බලපෑමක් සිදු කළේ  ද යන්න විමසා බලා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි වනජීවී අඩවි ආරක්ෂක කාර්යාලය අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මෙම සිදුවීම වරදක් සිදු වීමට අත්‍යාසන්න අවස්ථාවක් ද නැතහොත් වරදක් සිදු වී දැයි විමසා බැලීමට නියෝග ලබා දෙන ලෙසත් එම සිද්ධියෙන්   අධිකරණයට අපහාස කිරීම,අධිකරණයේ නියෝග උල්ලංඝනය කිරීම,වන සත්ත්ව වෘක්ෂලතා ආරක්ෂණ ආඥා පනත(සංශෝධිත) උල්ලංඝනය වීම හා පුරා විද්‍යා ආරක්ෂණ ආඥා පණත උල්ලංඝනය වීම යන වරදවල් සිදු වීමට ඉඩ ඇති බැවින් මෙරට විද්‍යුත් නාලිකා වන දෙරණ හා හිරු යන රූපවාහිණි නාලිකා වල සංස්කරණය නොකළ වීඩියෝ දර්ශන හා හඬ පට විද්‍යාත්මකව විමර්ශනය කර  බැලීමට ද   නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ද වන ජීවී නිලධරයෝ බී වාර්තාව මගින් ඉල්ලා සිටිති.

සියල්ල සලකා බැලූ පොලොන්නරුව මහේශ්‍රාත් දේවිකා සී.ජයවර්ධන මැතිනිය  මහත්මිය ලබන 2021 පෙබරවාරි 11 දා යලි අධිකරණය හමුවේ වැඩි දුර කරුණු වාර්තා කරන ලෙස නියෝග කළා ය.

ඊෂා  මුදියන්සේ – පොලොන්නරුව

Related posts