ජල මණ්ඩලයේ කඹ ඇදිල්ලෙන් දික්ඔය මාර්ගය නවිකරණය කල නොහැකි තත්වයක්

හැටන් දික්ඔය නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ මාර්ග පද්දති කාපට් යොදා නවිකරණය කිරිමට සැලසුම් කලද ජල මණ්ඩලයේ හැටන් කාර්යාලයේ සමහර නිලධාරින්ගේ  අත්තෝමතික ක්‍රියා හේතුවෙන් එම කටයුතු කල් දැමිමට සිදුව ඇති බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාපති එස්. බාලචන්ද්‍රන් මහතා පවසයි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එස්. බාලචන්ද්‍රන් මහතා දිවංගත හිටපු ඇමති ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ ඉල්ලිමක් මත හැටන් දික්ඔය නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රිලෝ මිටර් 10ක් කාපට් යොදා නවිකරනය කිරිමට අවස්ථාව ලැබුනා.

මෙවන් අවස්ථාවක් අපිට මෙයට පෙර කිසිම අවස්ථාවක ලැබිලා නැහැ එත් මේ ලැබුන අවස්ථාවෙන්වත් නිසි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හැටන් ජල මණ්ඩලයේ සමහර නිලධාරින්ගේ අත්තෝමතික ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් කර ගැනිමට නොහැකි වෙලා තියෙනවා.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව ජල මණ්ඩලයේ මහ නුවර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ඉහල නිලධාරින් වෙතද අපි දැනුම් දුන්නා එම තත්වයන් මත මෙම ප්‍රශ්නයට යම් විසදුමක් ලැබෙයි කියා අපි හිතනවා එය ලැබුන පසු මෙම මාර්ග කාපට් යොදා නවිකරනය කිරිමට අපි පියවර ගන්නවා.

එමෙන්ම සමහර නිලධාරින් සිදු කරන මෙම අත්තෝමතික ක්‍රියාවන් පිලිබදව අපි කනගාටු වෙනවා මොකද මෙම මාර්ග අබලන් තත්වයේ පැවතිම හේතුවෙන් විවිධ අපහසුතාවයන්ට පත්වන ජනතාව බනින්නේ අපිටයි එම නිසා මෙම ප්‍රශ්නය නිරාකරනය කර ගෙන මෙම මාර්ග කඩිනමින් කාපට් යොදා නවිකරනය කිරිමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts