ටිකට් අවශ්‍යනම් බසයෙන් දොට්ට

හැටන් සිට ධාවනය කරනු ලබන සමහර පුද්ගලික බස් රථවල සේවය කරන සමහර කොන්දොස්තරවරුන් නිසි ලෙස ටිකට් පත් ලබා නොදිමත් සමග එම බස් රථවල ගමන් කරන මගීන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

හැටන් සිට මස්කෙළිය, බගවන්තලාව, සාංචිමලේ, අප්කට්, ෆෝඩයිස්, තලවාකැලේ, සලංකන්ද, වැනි මාර්ගවල ධාවනය කරනු ලබන සමහර පුද්ගලික බස් රථවල මෙසේ අදාල ටිකට් පත් ලබා නොදිමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවි ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන බස් මගින් පවසනුයේ හැටන් සිට මෙම මාර්ගවල ධාවනය කරනු ලබන සමහර පුද්ගලික බස් රථවල සේවය කරන කොන්දොස්තරවරුන් තමන්ගෙන් මුදල් ලබා ගෙන තමන්ට ටිකට් පත් නොදෙන බවත්ය.

යම් හෙයකින් මෙම කොන්දොස්තරවරුන්ගෙන් මුදල් ගෙවා ටිකට් ඉල්ලන විට ටිකට් අවශ්‍යනම් බසයෙන් බැස ටිකට් දෙන බස්වල යන ලෙසට බැන වදින බවත් සමහර කොන්දොස්තරවරුන් ටිකට් ඉල්ලන විට ඉතාමත් අසිලාචාර ලෙස තමන්ට බැන වදින බවත් සමහර බස් මගින් පවසති.

මෙම තත්වයන් මත මෙම පුද්ගලික බස් රථවල ගමන් කරන තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වන බවත් මධ්‍යම පලාත් මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ නිලධාරින් නිසි ලෙස මෙසේ ටිකට් නොදෙන බස් රථ පරික්ෂාවට ලක් කරන්නේ නම් මෙවැනි තත්වයක් තමන්ට උදා නොවන බවත් ඔවුන් පවසති.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව නිසි අවදානයක් යොමු කර මෙම ප්‍රදේශයේ ටිකට් පත් ලබා නොදි ධාවනය කරනු ලබන පුද්ගලික බස් රථ පිලිබදව නිසි අවදානයක් යොමු කරන ලෙස එම බස් මගීන් අදාල බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts