ඩයගම මාර්ගයේ කොටසක් අබලන් වීමෙන් රථ වාහන ධාවනයට බාධා

හැටන් ෆෝඩයිස් හරහා ඩයගම මාර්ගයේ කොටසක් අබලන් තත්වයේ පැවතිමත් සමග එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය කරන රියදුරන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම මාර්ගයේ දිනකට පුද්ගලික බස් රථ,ලංගම බස් රථ ඇතුළු රථ විශාල ප්‍රමානයක් ධාවනය කරවන අතර මෙම මාර්ග කොටස මෙසේ අබලන් තත්වයේ පැවතිමත් සමග තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බව බොහෝ රියදුරන් පවසති.

මෙම මාර්ග කොටස දැනට දිගු කලක සිටම මෙසේ අබලන් තත්වයේ පවතින බවත් මෙම අබලන් මාර්ග කොටස නවිකරනය කර දිමට පියවර ගන්නා ලෙස අදාල බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් එම රියදුරන් වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment