තලවාකැලේ ඩයගම මාර්ගය වසා දමයි

තලවාකැලේ ඩයගම මාර්ගයේ මනරාසි ප්‍රදේශයේ අංක 14/06 දරණ පාලමේ නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් එම ස්ථානයෙන් මාර්ගය වසා දැමෙන බමෙන බව නුවරඑළිය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මනරාසි ප්‍රදේශයේ පාලම තුල සිදු කරනු ලබන නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් මේ මස 26සිට 31වන දින දක්වා මෙම පාලම අසලින් එකි මාර්ගය වසා දැමෙන බවත් එම තත්වයන් මත තලවාකැලේ සිට ඩයගම දක්වා ධාවනය කරනු ලබන රථ වාහන එම පාලම අසලින් නතර කරන බවද එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

එම බස්රථවලින් පැමිනෙන මගීන්ට එම පාලම අසලින් බැස පාලමේ අනික් පසට මාරුවීය හැකි බවත් ත්‍රිරෝධ රථ යතුරුපැදි මෙන්ම මගින්ට කඩින් කඩ පාලමේ දෙපසට ගමන් කිරිමට ඉඩ ලබා දෙන බවද ඔහු පවසන ලදි.

එමෙන්ම මෙම මාර්ගය වසා තැබෙන කාලය තුලදි ඩයගම දක්වා ගමන් කල හැකි විකල්ප මාර්ගය වන හැටන් ෆෝඩයිස් හරහා ඩයගම මාර්ගය බාවිතා කල හැකි බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts