තෙල් නැවේ ගින්න නවතම දර්ශන

MT New Diamond නෞකාව මේ වන විට සංගමන් කන්ද තුඩුවේ සිට නාවික සැතපුම් 25ක් දුරින් පිහිටා තිබෙන බව සමුද්‍රීය ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරි ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර සඳහන් කරයි.

නෞකාවේ හටගෙන ඇති ගින්න මැඩපවැත්වීම සඳහා මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව,ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව,ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය,ඉන්දියානු නාවික හමුදාව හා ඉන්දීය වෙරළ ආරක්ෂක බලකාය ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමක් ආරම්භකර තිබේ.

ආපදාවට ලක්වූ නෞකාවේ සේවකයින් නවාතැන් ගන්නා ස්ථානයේ හටගෙන තිබු ගින්න මැඩපැවැත්වීමට හැකිවූ බවත් නෞකාවේ මිටර් දෙකක පමණ පැල්මක් දකින්නට ලැබෙන බවත්  සඳහන් වේ.

 එංජින් කාමරයේ බොයිලේරුවක ඇතිවූ පිපිරීමකින් ගින්න හටගෙන තිබූ අතර එම පිපිරීමෙන් එහි කාර්ය මණ්ඩලයේ සිටි පිලිපීන ජාතික නාවිකයෙකු මියගොස් තිබේ.

Related posts

Leave a Comment