දකුණු පිලිපිනයේ භූකම්පනයක්

earthquake in sri lanka

දකුණු පිලිපිනයේ භූකම්පනයක් හටගෙන තිබේ.

දකුණු පිලිපීනයේ තලගුටොං ප්‍රදේශයේ රික්ටර් මාපකයේ ඒකක 6.3 ක ප්‍රබලත්වයක් සටහන් කරමින් භූකම්පනය සිදුව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

දකුණු පිලිපීනයේ සිට කිළෝ මීටර 20ක ප්‍රදේශයකට භූකම්පනයෙන් බලපෑම් එල්ල වි ඇති බව සඳහන් වේ.

Related posts

Leave a Comment