දික්ඔය අහිංසක ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගෙන පාර්ලීමේන්තු ගිය අය මොනවාද කලේ?

මස්කෙළිය මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය ගත් විට එහි විශාල වශයෙන් පසු බැමකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ බගවන්තලාව ප්‍රාදේශීය රෝහල ගත් විට එහි පවතින පහසුකම් ඉතාමත් අල්පයි දික්ඔය මුලීක රෝහල ගත් විට සමහර අවස්ථාවල එක ඇදේ රෝගින් දෙදෙනකු බැගින් ඉන්නවා පසු ගිය කාලයේ මේ අහිංසක ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගෙන පාර්ලීමේන්තු ගිය අය මොනවාද කලේ කියන එක ප්‍රශ්නයක්.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂක එස්. කේෂවමුර්ති මහතා මේ බව පවසන ලද්දේ බගවන්තලාව පැවති පාක්ෂික හමුවකදිය.

එහිදි වැඩි දුරටත් කතා කල කේෂවමුර්ති මහතා මෙම දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන නායකයකු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමති ලෙසත් හිටියා ඔහු කාලයක් මධ්‍යම පලාතේ අධ්‍යාපන ඇමති ලෙසත් කටයුතු කලා එත් මොහු අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් මොනවාද කලේ සමහර පාසල්වල වැසිකිලි පහසුකම් නැහැ සමහර පාසල්වල දරුවන්ට බොන්න වතුර ටික නැහැ.

එහෙම නම් මේ අය නැවත ඔබලාගේ ඡන්දය අරගෙන මොනවාද කරන්න හදන්නේ මෙවර මැතිවරණය ඉතාමත් තිරනාත්මක මැතිවරණයක් එම නිසා ඔබලාගේ වටිනා ඡන්දය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අලියා ලකුණට ලබා දිමට පියවර ගන්න මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂ තමයි මේ රටේ ජනතාවට විශාල සේවයක් ඉටු කලේ.

පසු ගිය මැතිවරණවලදි මේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය ජය ගත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි එම තත්වයන් මත ඔබලාගේ වටිනා ඡන්දයෙන් මෙවරත් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයකින් ජය ගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මංත්‍රිධුර පහක් ලැබෙන ලෙස ඔබලාගේ වටිනා ඡන්දය ලබා දිමට පියවර ගන්නා ලෙස ඔබ සැමගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment