දිවියන් නිසා කොටගල ජනතාව දැඩි භීතියකට

කොටගල ක්‍රිෂ්ලස් ෆාම් වතුයාය තුල රාත්‍රි කාලයේ දිවියන් සැරි සැරිමත් සමග එම වතුයායේ ජනතාව දැඩි භීතියකට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දක්වන එම වතු යායේ ජනතාව පවසනුයේ මේ වන විට මෙම වතු යාය තුල දිවියන් සැරි සැරිම හේතුවෙන් තම ජිවිතද දැඩි අවදානම් තත්වයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

පසුගිය දිනවලදි තම වතුයායේ නිවෙස් වල ඇතිකරන බල්ලන් කුකුලන් වැනි සතුන් අතුරු දහන් වන බවත් මේ පිලිබදව සොයා බැලිම සදහා තම වතුයායේ සමහර නිවාස හිමියන් සී.සී.ටි.වි. කැමරා සවි කිරිමට පියවර ගත් බවත්ය.

එසේ තිබියදි 24වන දින රාත්‍රියේ කුකුලන් කැගසන හඩ ඇසී බලන විට අදුරේ කිසිවක් නොපෙනුන බවත් පසුව සී.සී.ටි.වි. කැමරා පරික්ෂා කිරිමේදි දිවියන් කුකුලකු රැගෙන යන අයුරු දැක ගැනිමට හැකිවු බවද පවසන ලදි.

පසුව මේ පිලිබදව වතු අධිකාරිවරුන්ටද දැනුම් දුන් බවත් එම දැනුම්දිම මත ඔවුන් වන ජිවි නිලධාරින් දැනුවත් කිරිමට පියවර ගත් බවද ඔවුන් පවසන ලදි.

තම වතුයාය තුල සැරි සරන මෙම දිවියන් ඉවත් කිරිමට වන ජිවි නිලධාරින් කඩිනම් වැඩ පිලිවෙලක් සකස් කල යුතු බවත් එසේ නොවන්නේ නම් ඉදිරියේදි තම ජිවිතවලට මෙන්ම එම දිවියන්ගේ ජිවිතවලට විවිධ හානි සිදුවිමේ අවදානමක් පවතින බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts