දිවුලපිටිය ඇගළුම් කර්මාන්තශාලාවේ කොරෝනා පොකුර1022යි

දිවුලපිටිය ඇගළුම් කර්මාන්තශාලාවේ තවත් සේවකයන් 190 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඒ තහවුරු වී තිබේ.

ඒ සමගම එහි වාර්තා වන ආසාදිත ප්‍රමාණය 1022 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

Related posts

Leave a Comment