නිසි ආවරණයකින් තොරව මුඛ ආවරණ විකිණිමට

හැටන් නගරයේ සමහර වෙලද සැල්වල නිසි ආවරණයකින් තොරව මුඛ ආවරණ විකිනිමත් සමග එම මුඛ ආවරන භාවිතා කරන පිරිස් විවිධ ලෙඩ රෝගවලට ගොදුරු විමේ අවදානමක් හට ගෙන ඇත.

නගරයේ සමහර වෙලද සැල්වල මෙම මුඛ ආවරණ පොලිතින් ආවරණයකින් තොරව එලිමහනේ එල්ලා විකිනිම සිදු කරන අතර මෙම තත්වයන් මත එම මුඛ ආවරණවලට දුවිලි ආදිය මුසු විමත් සමග එම මුඛ ආවරණ පලිදින පිරිස් විවිධ ලෙඩ රෝගවලට ගොදුරුවිමේ අවදානමක් පවතින බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

එම තත්වයන් මත කොරෝනාවලට එහා ගිය විවිධ සෞඛ්‍ය ගැටලුවලට මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට මුහුණ දිමට සිදුවන බවත් මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදාල නිලධාන්ගේ දැඩි අවදානය යොමු විය යුතු බවත් එම ජනතාව වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment