නුවරඑළිය සියයට හතලිහක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර අවසන්

නව වන පාර්ලීමේන්තුව සදහා මන්ත්‍රිවරුන් තෝරා පත් කර ගැනිමේ මැතිවරණය 05වන දින පෙරවරු 7.00ට ආරම්භ කරන ලදි.

මෙහිදි තම ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිම සදහා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දදායකයන් ප්‍රදේශය තුල පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්වය හමුවේද ඡන්ද පොල වෙත එන අකාරයක් දක්නට හැක.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක සදහා පාර්ලීමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් අට දෙනකු තෝරා පත් කර ගන්නා අතර ඒ සදහා පිලිගත් දේශපාලන පක්ෂ 12කින් හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් 13කින් අපේක්ෂකයන් 275 දෙනකු ඉදිරිපත්ව ඇති බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් රෝහණ පුෂ්පකුමාර මහතා  පවසන ලදි.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දදායකයන් 577717 දෙනකුට තම ඡන්දය බාවිතා කිරිම සදහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 496ක් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂ ක්‍රමවලට අනුව ස්ථාපිත කර ඇති බවද ඔහු පවසන ලදි.

එමෙන්ම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ආරක්ෂාව සදහා 1500 පමන පොලිස් නිලධාරින් යොදවා ඇති බවත් 05 දින පෙරවරු 10.00 වන විට සියයට හතලිහක පමන පිරිසක් ඡන්දය බාවිතා කර ඇති බවද ඔහු තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා –  හැටන්

Related posts