නොර්වුඩ් සිට බගවන්තලාව දක්වා කාපට් අතුරයි

හැටන් බගවන්තලාව මාර්ගයේ නොර්වුඩ් සිට බගවන්තලාව දක්වා කොටස පුලුල් කර කාපට් යොදා නවිකරනය කිරිමට පියවර ගෙන ඇත.

මෙම මාර්ගයේ ක්‍රිලෝ මිටර් 15ක පමන කොටස මෙසේ කාපට් යොදා නවිකරනය කිරිමට රුපියල් මිලියන 880ක පමන මුදලක් වැය කිරිමට ඇස්තමේන්තු කර ඇති බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මෙම මාර්ග කොටස පටු තත්වයේ පැවතිමත් සමග මෙම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය කරවිමේදි රියදුරන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වන බවත් එම තත්වයන් පිලිබදව අවධානය යොමු කර මෙම මාර්ගය පුලුල් කිරිම සදහා පියවර ගෙන ඇති බවද  ඔහු පසන ලදි.

මෙම මාර්ගය මිටර් 6.5ක් ලෙස පුලුල් කර නවිකරන කිරිමේ කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බවත් මෙම මාර්ගයේ නවිකරන කටයුතු තවත් මාස පහක කාලයක් තුලදි නිමට සැලසුම් කර ඇති බවද ඔහු පවසන ලදි.

මෙම මාර්ගය මෙසේ පුලුල් කර නවිකරනය කිරිමෙන් පසු හැටන් බගවන්තලාව හරහා බලංගොඩ ඔස්සේ රත්නපුර, ඇබිලිපිටිය, කතරගම, වැනි ප්‍රදේශ දක්වා ගමන් කරන රථ වාහන රියදුරන්ටද විශාල සහනයක් පවතින බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts